Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ដោយប្រើសញ្ញា > < =

ប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ដោយប្រើសញ្ញា ><=

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ចន្លោះពី១០០ ដល់១០០០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ចន្លោះពី១០០ ដល់១០០០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖          

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២