Skip navigation

ថ្លឹងនិងប្រៀបធៀបទម្ងន់វត្ថុ

ថ្លឹង និងប្រៀបធៀបទម្ងន់វត្ថុ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ ទម្ងន់វិញ

មេរៀនទី៩៖ ទម្ងន់ (ថ្លឹង និងប្រៀបធៀបទម្ងន់វត្ថុ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៩៖ ហ្វឹកហាត់ការថ្លឹងទម្ងន់ដោយប្រើខ្នាតគីឡូក្រាម
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                    
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៤      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី៨      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-៣