Skip navigation

ទិន្នន័យជាក្រាបរូបភាព

ទិន្នន័យជាក្រាបរូបភាព

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យវិញ

មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ(ទិន្នន័យជាក្រាបរូបភាព)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖​​​         

                                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១០៣        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២ ​​​​