Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ដោយប្រើសញ្ញា > < =

ប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ដោយប្រើសញ្ញា > < =

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី២ ៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ដោយប្រើសញ្ញា > < =)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញាតូចជាង ធំជាងឬស្មើ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញាតូចជាង ធំជាងឬស្មើ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                      
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២