Skip navigation

ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយ ទិន្នន័យពីប្រភពច្រើន

ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយ ទិន្នន័យ​ពីប្រ​ភពច្រើន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យវិញ

មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ(ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពច្រើន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពច្រើនជាងមួយ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៩


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពច្រើនជាងមួយ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖       

                                   
 សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រ២៩          សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២