Skip navigation

លំដាប់ទី១០ ដល់៥០

លំដាប់ទី១០ ដល់ទី៥០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី២ ៖ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី១០ ដល់ទី៥០)ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀនទី២ ៖ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី១០ ដល់ទី៥០)ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ លំដាប់ទីពីទ ១ ដល់ទី ៥០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២១

មេរៀន៖ លំដាប់ទីពីទ ១ ដល់ទី ៥០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២១

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៧     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២