Skip navigation

ការគុណនឹង៣

ការគុណនិង៣

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង៣) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង៣) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ ៥ នឹងចំនួន១ខ្ទង់ និងចំនួ១០  លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៧


មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ ៥ នឹងចំនួន១ខ្ទង់និងចំនួ១០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                  
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៩     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១