Skip navigation

ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក (លំហាត់)

ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក)លំហាត់ (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក)លំហាត់ (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ការប្រើតារាងមេគុណនៅក្នុងប្រមាណវិធីចែក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៣


មេរៀនទី៧៖ ការប្រើតារាងមេគុណនៅក្នុងប្រមាណវិធីចែក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៣


មេរៀនទី៧៖ ហ្វឹកហាត់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីគុណ និងវិធីចែក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                   ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៦      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២៣       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២៤        

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២