Skip navigation

លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់អនុវត្ត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

​​​​​មេរៀន១៖ លំហាត់អនុវត្ត
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

 ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                           
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី២       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២