Skip navigation

លំដាប់ទី ៥០ ដល់១០០

លំដាប់ទី៥០ ដល់ទី១០០

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី២ ៖ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី៥០ ដល់ទី១០០)ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀនទី២ ៖ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី៥០ ដល់ទី១០០)ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ លំដាប់ទីត្រឹមទី ១០០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២២

មេរៀន៖ លំដាប់ទីត្រឹមទី ១០០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២២

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៧      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២២    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២