Skip navigation

ការគុណនឹង២

ការគុណនិង២

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង២) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង២) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណ ដោយប្រើតារាងមេគុណ១ និងមេគុណ២ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៦


មេរៀនទី៥៖ការគុណ ដោយប្រើតារាងមេគុណ១ និងមេគុណ២ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៦


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                            
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៩      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១