Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៣ ៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់(ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក)(ចំណោទ)ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញមេរៀនទី៣ ៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់(ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក)(ចំណោទ)ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២២      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២