Skip navigation

ការអានម៉ោងកន្លះ

ការអានម៉ោងកន្លះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៥៖ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១៥ ៖ ការអានម៉ោងកន្លះ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ការអាន និងសរសេរម៉ោងគត់ និងម៉ោងកន្លះ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២២


មេរៀន៖ ការអាន និងសរសេរម៉ោងគត់ និងម៉ោងកន្លះ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២២


មេរៀន៖ ការអាន និងសរសេរម៉ោងគត់ និងម៉ោងកន្លះ លំហាត់ទី៣
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២២


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖       

          ​​                                                
  ​សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៩៨   ​​   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២២​​      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២