Skip navigation

លំនាំគំរូតាមចំនួន

លំនាំគំរូតាមចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(លំនាំគំរូតាមចំនួន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមចំនួន លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣២


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមចំនួន លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣២


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមចំនួន លំហាត់ទី៣
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣២


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖     

                                                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១០៧       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣២       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២