Skip navigation

ការគុណនឹង៥

ការគុណនិង៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង៥) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង៥) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ ៥ នឹងចំនួន១ខ្ទង់ និងចំនួ១០  លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៧


មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ ៥ នឹងចំនួន១ខ្ទង់និងចំនួ១០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤០     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៧     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១