Skip navigation

បង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់នៃចំនួនពី១១ ដល់១៩

បង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់នៃចំនួនពី១១ដល់១៩

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួនដល់១០០០ (បង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់នៃចំនួនពី១១ដល់១៩)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៦

មេរៀន៖ ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៦

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                      
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១១       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២