Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១ដល់១០)

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់​ ១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១ដល់១០)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

​ ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                              ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១   ​​​        ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៦        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២