Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង ៣ខ្ទង់មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលបឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មេរៀន៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ១៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៥    ​  សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៦      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១៩     

       
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២