Skip navigation

វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ចំណោទ)

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ចំណោទ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលបឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

       ​                                          
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៦  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី២០   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២