Skip navigation

ការគុណចំនួន១០នឹងលេខមួយខ្ទង់

ការគុណចំនួន១០និងលេខមួយខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណចំនួន១០និងលេខមួយខ្ទង់)ភាគ០១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណចំនួន១០និងលេខមួយខ្ទង់)ភាគ០២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់មានលេខ០លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១១


មេរៀនទី៥៖ ការគុណចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                    
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២