Skip navigation

លំនាំគំរូតាមរូប

លំនាំគំរូតាមរូប

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(លំនាំគំរូតាមរូប)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមរូប លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣១


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមរូប លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖       

                                                               
 សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១០៧       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣១      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២