Skip navigation

លំនាំគំរូតាមទំហំ (លំហាត់)

លំនាំគំរូតាមទំហំ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(លំនាំគំរូតាមទំហំ) (លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                      
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១០៨        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២