Skip navigation

លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់អនុវត្ត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់អនុវត្ត)ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់អនុវត្ត)ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ ហ្វឹកហាត់ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ និង ៥ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១០

មេរៀនទី៥៖ ហ្វឹកហាត់ការគុណចំនួន២ ៣ ៤ និង ៥ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                  
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤២     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១០     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១