Skip navigation

ចំនួនគត់សេស និងចំនួនគត់គូពី១ ដល់២០

ចំនួនគត់សេស និងចំនួនគត់គូ១ដល់២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួនដល់១០០០ (ចំនួនគត់សេស និងចំនួនគត់គូ១ដល់២០)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ចំនួនគត់សេស និងចំនួនគត់គូ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៤

មេរៀន៖ ចំនួនគត់សេស និងចំនួនគត់គូ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៤

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                   
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៩       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២