Skip navigation

ការបូកនិងការគុណ(លំហាត់)

ការបូកនិងការគុណ(លំហាត់ )

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ)លំហាត់ (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ)លំហាត់ (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណ គឺជា ការបូកចំនួនដូចគ្នាច្រើនដង
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                      
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៨      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៥     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២