Skip navigation

ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ

ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ការដកចំនួនដដែលៗ និង ការរាប់បន្ថយ
ឮសៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                      ​
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥២      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៩      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២