Skip navigation

ប្រាប់ពេលវេលាតាមព្រឹតិ្តការណ៍

ប្រាប់ពេលវេលាតាមព្រឹត្តិការណ៍

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៥៖ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១៥ ៖ ប្រាប់ពេលវេលាតាមព្រឹត្តិការណ៍
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ការប្រាប់អំពីម៉ោងធ្វើដំណើរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៣


មេរៀន៖ ការប្រាប់អំពីម៉ោងធ្វើដំណើរ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៣


មេរៀន៖ ចំណោទដោយប្រើម៉ោងគត់និងម៉ោងកន្លះ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៤


មេរៀន៖ ចំណោទដោយប្រើម៉ោងគត់និងម៉ោងកន្លះ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖​​ 

                                                
    ​សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៩៩     សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រ២៣   សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រ២៤ 

       
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២