Skip navigation

លំហាត់សាឡើងវិញ

លំហាត់សារឡើងវិញ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់សារឡើងវិញ)ភាគទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់សារឡើងវិញ)ភាគទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៤


មេរៀនទី៥៖ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ 

                               
 សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២