Skip navigation

ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពពីរ

ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពពីរ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យវិញ

មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ(ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពពីរ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពពីរ ជាក្រាបរូបភាព លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣០


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពពីរ ជាក្រាបរូបភាព លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖         

                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១០៥       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៣០       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២ ​​​​