Skip navigation

ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់(លំហាត់)

បង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួនដល់១០០០ (បង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ដប់)លំហាត់
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១២         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២