Skip navigation

ការបូកនិងការគុណ

ការបូកនិងការគុណ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ)ភាគទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ)ភាគទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការគុណ គឺជា ការបូកចំនួនដូចគ្នាច្រើនដង
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                    
 សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៧      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២