Skip navigation

គូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី(ស៊ីឡាំង)

គូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី(សុីឡាំង)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី១៤ ៖ ការគូររូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របីរ (ស៊ីឡាំង)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ស៊ីឡាំង លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៥


មេរៀន៖ ស៊ីឡាំង លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៥


មេរៀន៖ ស៊ីឡាំង លំហាត់ទី៣
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖         

          ​​​                                                  
  ​សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩៣      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២