Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា > < = (លំហាត់)

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា ><= (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ចន្លោះពី១០០ ដល់១០០០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ចន្លោះពី១០០ ដល់១០០០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                 
  ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៤    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៨     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២