Skip navigation

ចំនួនពី១០១ ដល់១១០ (លំហាត់)

ចំនួនពី១០១ ដល់ ១១០(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ចំនួន១០០០(ចំនួនពី១០១ ដល់ ១១០)(លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                           
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២