Skip navigation

ចំនួនពី១០០០ (លំហាត់)

ចំនួនពី១០០០ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ចំនួន១០០០(លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                             
 សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៤  ​​​​       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២