Skip navigation

ការធ្វើប្រមាណវិធីដកចំណុះ ដោយប្រើខ្នាតលីត្រ

ការធ្វើប្រមាណវិធីដកចំណុះដោយប្រើខ្នាតលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំណុះ (ការធ្វើប្រមាណវិធីដកចំណុះដោយប្រើខ្នាតលីត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ការប្រើចំណុះគិតជាលីត្រ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                         ​         សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៦    ​  សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៨      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១១     

        
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣