Skip navigation

ចំនួនពី ១១៦ ដល់ ១២០

ចំនួនពី១១៦ ដល់ ១២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ចំនួន១០០០(ចំនួនពី១១៦ ដល់ ១២០)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១០១ ដល់​ ១១០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៩

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១១១ ដល់​ ១២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៩

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៩​      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២