Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១០០ដល់១០០០)

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១០០ដល់១០០០)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១០០ ដល់​ ១០០០ និងច្រាសមកវិញ និងហាត់សរសេរ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                             
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៨​      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២