Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង ២ខ្ទង់មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលបឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ១៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

      ​                                                      សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៣    ​​​​  សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៤     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១៨     

       
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២