Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំណុះជាលីត្រ

ប្រៀបធៀបចំណុះជាលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំណុះ (ប្រៀបធៀបចំណុះជាលីត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ការប្រើចំណុះគិតជាលីត្រ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                 
​សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៧       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣