Skip navigation

ការវាល់ចំណុះជាលីត្រ

ការវាល់ចំណុះជាលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំណុះ (ការវាល់ចំណុះជាលីត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី១០៖ ការវាល់ចំណុះគិតជាលីត្រ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១០


មេរៀនទី១០៖ ការវាល់ចំណុះគិតជាលីត្រ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                              
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៥   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១០​​   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣