Skip navigation

រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ

រូធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី១៤ ៖ ធរណីមាត្រ (រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖រំឭកអំពី រូបធរណីមាត្រ វិមាត្រពីរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រ៧


មេរៀន៖រំឭកអំពី រូបធរណីមាត្រ វិមាត្រពីរ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រ៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖     

                                                        
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៨៩      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២