Skip navigation

ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ (លំហាត់)

ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ)លំហាត់(ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការដកចំនួនដដែលៗនិងការរាប់បន្ថយ)លំហាត់(ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៣       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២