Skip navigation

ការសង់ក្រាបនិងបកស្រាយក្រាប រូបភាពដែលប្រើទិន្នន័យច្រើន

ការសង់ក្រាបនិងបកស្រាយក្រាប រូបភាពដែលប្រើទិន្នន័យច្រើន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យវិញ

មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ(ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយក្រាបរូបភាពដែលប្រើទិន្នន័យច្រើន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖         

           
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២