Skip navigation

ការបំពេញ និងបង្កើតលំនាំគំរូតាមចំនួន

ការបំពេញ និងបង្កើតលំនាំគំរូតាមចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(ការបំពេញ និងបង្កើតលំនាំគំរូតាមចំនួន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖         

          
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២