Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០០ដល់១០០០ និងច្រាសមកវិញ)

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្តង១០០ដល់១០០០ និងច្រាសមកវិញ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១០០ ដល់​ ១០០០ និងច្រាសមកវិញ និងហាត់សរសេរ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   ​​​​​​​​​ 

                                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១   ​​   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៨​     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២