Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្ដង១ដល់១០និងច្រាសមកវិញ)

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្តង១ដល់១០និងច្រាសមកវិញ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១ ដល់១០ និងច្រាសមកវិញ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៥

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១   ​​​      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៥         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២