Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្ដង១០ដល់១០០ និងច្រាសមកវិញ)

ការអាន​ និងសរសេរចំនួនដល់១០០០ (ការរាប់បន្ថែមម្តង១០ដល់១០០ និងច្រាសមកវិញ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន៖ ការរាប់បន្ថែមម្ដង ១០ ដល់​ ១០០ និងច្រាសមកវិញ និងហាត់សរសេរ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                          ​​                            
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១         ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៧        ​សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២