Skip navigation

ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក

ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីគុណ និងវិធីចែក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២២


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                        
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៦       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២២      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២ 

ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក)លំហាត់ (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការធ្វើប្រមាណវិធីចែក)លំហាត់ (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ការប្រើតារាងមេគុណនៅក្នុងប្រមាណវិធីចែក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៣


មេរៀនទី៧៖ ការប្រើតារាងមេគុណនៅក្នុងប្រមាណវិធីចែក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៣


មេរៀនទី៧៖ ហ្វឹកហាត់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីគុណ និងវិធីចែក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                  
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៦      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២៣       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២៤       

           

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២