Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក (លំហាត់)

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយ គ្មានត្រាទុក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៣៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៦


មេរៀន៖ ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៦


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

​​     ​​​​                                             
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២២    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២